vicis-del-temps

Vicis del temps (1990)

Spanish Catalan
Title - Vicis del Temps
Editorial - 1990
Year of publication - Tres i Quatre