geometres-novela

Els geòmetres i la novel·la (1999)

Spanish Catalan
Title - El geómetres i la novel·la
Editorial - Edicions 62
Year of publication - 1999